درباره ایریا

مجموعه ایریا در سال1396 با هدف ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای زنان بی سرپرست و بدسرپرست در سیستان و بلوچستان شروع به فعالیت کرد. و تا امروز توانسته با تولید و فروش صنایع دستی، از این زنان هنرمند حمایت کند. و با شرکت در نمایشگاه های متعدد و همکاری با ارگانها و شرکت های مختلف کشور، این هنر را در عرصه های مختلف گسترش دهد.
اما بین همه این فعالیت ها، تیم ایریا متوجه یه سری مسائل و مشکلاتی میشود که مانع پیشروی بیشتر هنر میشود.
از جمله این مسائل، وجود دلالهای بسیار بین هنرمندان و هنر دوستان بوده.
گرچه نمیتوان ارزش هنر دست زنان ایران زمین را با اعداد و ارقام بیان کرد. اما سود ناچیز حاصل از تولید این صنایع باعث دلسردی این هنرمندان شده و ناچارا بسیاری از آنها برای امرار معاش، دنیای هنرمندی خودرا کنار گذاشتند.
به همین خاطر  مجموعه ایریا مسیر کاری خود را تغییر داده و به جای تولید و فروش صنایع دستی، آن را به طور مستقیم از دست هنر آفرین به دست حامیان هنر و خریداران این صنعت برساند.

علاوه بر این، صنایع دستی یکی از صنایعی است که میتواند با صادرات و وارد کردن ارز به کشور، شرایط مالی بالقوه ای برای هنرمندان به ارمغان بیاورد.
به لطف صنایع دستی گسترده و وسیع کشور، میتوان گفت که این صنعت، میتواند جایگزینی برای سوخت های فسیلی در عرصه اقتصادی باشد. و با صادرات کالا و واردات ارز، امیدی در چرخش چرخ های اقتصادی و صنعتی باشد.

به این ترتیب، با ایجاد فرصت اشتغال و درآمدزایی هم میهنانمان و گسترش فرهنگ هنردوستی ایران، درعرصه هنر بدرخشیم و مانگار بمانیم.

همه ما در تیم ایریا، از شما بابت حمایت و خريد مستقیم از هنرمندان عزیزمان، صمیمانه تشکر میکنیم.
به امید ایرانی درخشان، و به پاس قدردانی از هنرمندان.